Chuyển tới nội dung

Recommended Posts

BỐ CÁO

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH

TH Ư ƠNG M ẠI V À D ỊCH V Ụ M Ỹ KIM

1. Tên CÔng ty cổ phần CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI V À DỊCH V Ụ MỸ KIM

Tên tiếng Anh

Tên rút ngắn

Biểu tượng cÔng ty

2. Địa chỉ trụ sở chính Số 45, đường Nguyễn Thế Lộc, tổ 1, khối 15, phường HoÀng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam

3. Điện thoại (84-25) 3861599 Fax : (84-25) 3861599

4. Email mykim.langson@gmail.com Website

5. Vốn điều lệ 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ Việt Nam đồng)

6. Mục tiêu vÀ ngÀnh nghề kinh doanh :

Mua bÁn nÔng sản, lâm sản nguyên liêụ, vÀ đỘng vật sỐng ; Bán buÔn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng ; Bán buÔn thực phẩm ; Vận tải hàng hóa bằng đường bỘ ; Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương ; Đại lý du lịch ; Dịch vụ lưu trú ngắn ngày ; Nhà hàng ăn uỐng phục vụ lưu đỘng ; Bán buÔn đỒ dùng khác cho gia đình ; Bán buÔn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thÔng ; Xây dựng cÔng trình kỹ thuật dân dụng khác ; TrỒng cây thuỐc lá, thuỐc lào ; Bán buÔn phân bón.

7. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4900694005, đăng ký thay đỔi lần 1 ngày 21/02/2012.

Cấp bởi Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế Hoạch vÀ Đầu Tư Tỉnh Lạng Sơn

8. Mã số thuế 4900694005 đăng ký tại Cục thuế Tỉnh Lạng Sơn

9. TÀi khoản

-Tại Ngân hÀng MHB - Chi nhÁnh Lạng Sơn- Phòng giao dịch Kỳ Lừa

Việt Nam đồng 4166408 Ngoại tệ

10. Người đại diện theo pháp luật của cÔng ty

Chủ tịch HĐTV kiêm giám đỐc : Ông VŨ THANH PHONG

Sinh ngày 25/11/1978 Giới tính: Nam

Dân tỘc: Kinh QuỐc tịch Việt Nam.

CMND sỐ 082219129 ngày cấp : 23/9/2009; Nơi cấp: CÔng an tỉnh Lạng Sơn.

Nơi đăng ký hỘ khẩu thường trú: SỐ 27, đường TÔng Đản, khỐi 11, phường Hoàng Văn Thụ, thành phỐ Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam.

ChỖ ở hiện tại: SỐ Số 45, đường Nguyễn Thế Lộc, tổ 1, khối 15, phường HoÀng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam

Liên kết tới bài
Chia sẻ trên trang khác

BỐ CÁO

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH

TH Ư ƠNG M ẠI V À D ỊCH V Ụ M Ỹ KIM

1. Tên CÔng ty cổ phần CÔNG TY TNHH TH Ư ƠNG M ẠI V À D ỊCH V Ụ M Ỹ KIM

Tên tiếng Anh

Tên rút ngắn

Biểu tượng cÔng ty

2. Địa chỉ trụ sở chính Số 45, đường Nguyễn Thế Lộc, tổ 1, khối 15, phường HoÀng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam

3. Điện thoại (84-25) 3861599 Fax : (84-25) 3861599

4. Email mykim.langson@gmail.com Website

5. Vốn điều lệ 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ Việt Nam đồng)

6. Mục tiêu vÀ ngÀnh nghề kinh doanh :

Mua bÁn nÔng sản, lâm sản nguyên liêụ, vÀ đỘng vật sỐng ; Bán buÔn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng ; Bán buÔn thực phẩm ; Vận tải hàng hóa bằng đường bỘ ; Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương ; Đại lý du lịch ; Dịch vụ lưu trú ngắn ngày ; Nhà hàng ăn uỐng phục vụ lưu đỘng ; Bán buÔn đỒ dùng khác cho gia đình ; Bán buÔn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thÔng ; Xây dựng cÔng trình kỹ thuật dân dụng khác ; TrỒng cây thuỐc lá, thuỐc lào ; Bán buÔn phân bón.

7. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4900694005, đăng ký thay đỔi lần 1 ngày 21/02/2012.

Cấp bởi Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế Hoạch vÀ Đầu Tư Tỉnh Lạng Sơn

8. Mã số thuế 4900694005 đăng ký tại Cục thuế Tỉnh Lạng Sơn

9. TÀi khoản

-Tại Ngân hÀng MHB - Chi nhÁnh Lạng Sơn- Phòng giao dịch Kỳ Lừa

Việt Nam đồng 4166408 Ngoại tệ

10. Người đại diện theo pháp luật của cÔng ty

Chủ tịch HĐTV kiêm giám đỐc : Ông VŨ THANH PHONG

Sinh ngày 25/11/1978 Giới tính: Nam

Dân tỘc: Kinh QuỐc tịch Việt Nam.

CMND sỐ 082219129 ngày cấp : 23/9/2009; Nơi cấp: CÔng an tỉnh Lạng Sơn.

Nơi đăng ký hỘ khẩu thường trú: SỐ 27, đường TÔng Đản, khỐi 11, phường Hoàng Văn Thụ, thành phỐ Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam.

ChỖ ở hiện tại: SỐ Số 45, đường Nguyễn Thế Lộc, tổ 1, khối 15, phường HoÀng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam

Liên kết tới bài
Chia sẻ trên trang khác

BỐ CÁO

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH

TH Ư ƠNG M ẠI V À D ỊCH V Ụ M Ỹ KIM

1. Tên CÔng ty cổ phần CÔNG TY TNHH TH Ư ƠNG M ẠI V À D ỊCH V Ụ M Ỹ KIM

Tên tiếng Anh

Tên rút ngắn

Biểu tượng cÔng ty

2. Địa chỉ trụ sở chính Số 45, đường Nguyễn Thế Lộc, tổ 1, khối 15, phường HoÀng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam

3. Điện thoại (84-25) 3861599 Fax : (84-25) 3861599

4. Email mykim.langson@gmail.com Website

5. Vốn điều lệ 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ Việt Nam đồng)

6. Mục tiêu vÀ ngÀnh nghề kinh doanh :

Mua bÁn nÔng sản, lâm sản nguyên liêụ, vÀ đỘng vật sỐng ; Bán buÔn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng ; Bán buÔn thực phẩm ; Vận tải hàng hóa bằng đường bỘ ; Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương ; Đại lý du lịch ; Dịch vụ lưu trú ngắn ngày ; Nhà hàng ăn uỐng phục vụ lưu đỘng ; Bán buÔn đỒ dùng khác cho gia đình ; Bán buÔn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thÔng ; Xây dựng cÔng trình kỹ thuật dân dụng khác ; TrỒng cây thuỐc lá, thuỐc lào ; Bán buÔn phân bón.

7. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4900694005, đăng ký thay đỔi lần 1 ngày 21/02/2012.

Cấp bởi Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế Hoạch vÀ Đầu Tư Tỉnh Lạng Sơn

8. Mã số thuế 4900694005 đăng ký tại Cục thuế Tỉnh Lạng Sơn

9. TÀi khoản

-Tại Ngân hÀng MHB - Chi nhÁnh Lạng Sơn- Phòng giao dịch Kỳ Lừa

Việt Nam đồng 4166408 Ngoại tệ

10. Người đại diện theo pháp luật của cÔng ty

Chủ tịch HĐTV kiêm giám đỐc : Ông VŨ THANH PHONG

Sinh ngày 25/11/1978 Giới tính: Nam

Dân tỘc: Kinh QuỐc tịch Việt Nam.

CMND sỐ 082219129 ngày cấp : 23/9/2009; Nơi cấp: CÔng an tỉnh Lạng Sơn.

Nơi đăng ký hỘ khẩu thường trú: SỐ 27, đường TÔng Đản, khỐi 11, phường Hoàng Văn Thụ, thành phỐ Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam.

ChỖ ở hiện tại: SỐ Số 45, đường Nguyễn Thế Lộc, tổ 1, khối 15, phường HoÀng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam

Liên kết tới bài
Chia sẻ trên trang khác

Trả lời

Bạn có thể đăng bài và đăng ký sau. Bạn đã có tài khoản? Vui lòng ĐĂNG NHẬP để đăng bài.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn đã dán nội dung có định dạng.   Xóa bỏ định dạng

  Only 75 emoji are allowed.

×   Liên kết đã được nhúng tự động.   Thay thế bằng một liên kết

×   Nội dung trước của bạn đã được phục hồi.   Xóa nội dung soạn thảo

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Đang xem

  • Không có thành viên nào đang xem trang này.
 • Chọn lọc

  • Diễn đàn vừa được nâng cấp phiên bản mới
   Nếu các bạn gặp lỗi gì thì vui lòng chụp lại và thông báo cho ad tại đây bằng cách trả lời chủ đề này.
    
   Trân trọng cảm ơn và chúc các bạn thành viên một ngày vui vẻ.
   • 0 trả lời mới
  • Diễn đàn nâng cấp thành công (27/7/2017)
   Chào các bạn thành viên,

   Diễn đàn vừa nâng cấp thành công phiên bản mới ngày 27/7/2017.
   Các tính năng mới: Đang cập nhật

   ...

   Sau quá trình nâng cấp có thể phát sinh lỗi, nếu có, các bạn vui lòng thông báo bằng cách trả lời bài viết này hoặc nhắn tin hoặc sử dụng chức năng báo cáo bài viết.

   Chúc các bạn hoạt động tốt trên Chợ Lạng Sơn.

   Trân trọng cảm ơn
   • 2 trả lời mới
×
×
 • Tạo mới...